accordionapplearrow-btnarrow-downarrow-left-simplearrow-leftarrow-right-simplearrow-rightcard-arrowcheckconfigurecta-arrowcz-flagdownloaddropdowngoogle-playicon-testinfologo-symbol-currentcolorlogo-symbolmailmessengerphonepinplayplusquotesocial-besocial-fbsocial-igsocial-pinsocial-vimeosocial-youtubespintreezoom

Zásady spracovania osobných údajov

Správcom osobných údajov je TESMAR s.r.o., IČO: 45 602 53, so sídlom Tupého 14452/58, Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 831 01, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA1, oddiel Sro, vložka číslo 143293/B.

Kliknutím na tlačidlo áno, súhlasím, pokračovať či objednať beriete na vedomie a vyslovujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ako sú ďalej vymedzené, za uvedených podmienok. Tiež súhlasíte s tým, aby ste boli kontaktovaní e-mailom a/alebo telefonicky správcom alebo partnerskou spoločnosťou.

Spracovanie osobných údajov v súvislosti s cookies ukladanými vo vašom zariadení je upravené v samostatnom dokumente

 

Identifikácia spracovávaných osobných údajov

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete:

 • Pri objednávke tovaru či služieb potrebujeme na ich doručenie a uzavretie kúpnej zmluvy povinné údaje: meno, priezvisko a doručovaciu adresu. Na potvrdenie objednávky a zaslanie obchodných podmienok a reklamačného poriadku používame vašu e-mailovú adresu.
 • Nepovinné údaje, ako je telefónne číslo, nám pomáhajú k efektívnejšiemu plneniu zmluvy (napr. informácie o doručení). Poskytujete ich dobrovoľne. Po doručení tovaru vám môžeme poslať e-mail s prosbou o hodnotenie. Pred objednaním môžeme spracovať vašu e-mailovú adresu, ak využijete funkcie ako Strážny pes (zasielanie informácií o dostupnosti tovaru).
 • Pri kontaktovaní zákazníckej linky spracovávame osobné údaje uvedené v komunikácii.
 • Pri platbe platobnou kartou nie sú vaše údaje o platobnej karte odosielané nám, ale priamo poskytovateľovi platobnej brány v rámci zabezpečeného prenosu. Viac informácií o platobnej bráne a bezpečnosti platieb nájdete na webe poskytovateľa platobnej brány.
 • V rámci spoločných marketingových kampaní s partnermi môžeme spracovávať vaše osobné údaje. Tieto údaje môžeme kombinovať na účely marketingových kampaní a na riadne splnenie zmluvy.
 • Pri prechádzaní nášho webu môžeme zhromažďovať informácie o vašom zariadení a správaní, napr. IP adresa, dátum a čas, prehliadač a operačný systém, jazyk, správanie na webe (aké stránky ste navštívili a aké produkty ste si prezerali), prípadne ďalšie informácie o vašom zariadení.Ak povolíte používať lokačné údaje, môžeme ich využiť na zobrazenie najbližšej pobočky a ďalších relevantných informácií, zasielanie personalizovaných ponúk a obchodných oznámení a na zobrazovanie personalizovaného obsahu.

Môžeme tiež spracovávať vaše osobné údaje, ktoré získame od našich partnerov:

 • Pri objednávke tovaru či služieb u partnerov.
 • Pri riešení reklamácií či otázok ohľadom tovaru a služieb zakúpených u našich partnerov.
 • V rámci spoločných marketingových kampaní s partnermi môžeme spracovávať vaše osobné údaje. Tieto údaje môžeme kombinovať na účely marketingových kampaní a na riadne splnenie zmluvy.

 

Účel spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Nákup tovaru a služieb na riadne vybavenie a doručenie vašej objednávky.
 • Starostlivosť o zákazníkov: na zodpovedanie vašich otázok a vyriešenie vašich problémov.
 • Používateľský účet na sprístupnenie užitočných funkcií (napr. informovanie o doručení objednávky na vaše telefónne číslo alebo e-mail).
 • Zlepšovanie našich služieb: na základe histórie vašich objednávok a správania na webe vám môžeme ponúknuť relevantnejšie produkty a služby. Na optimalizáciu webu a reklamy mimo webu (personalizovaná reklama na webe tretích strán) môžeme používať nástroje na testovanie (A/B testovanie), Google Analytics, Facebook Analytics a ďalšie).
 • Zákaznícke hodnotenia: po zakúpení tovaru či služieb vás môžeme požiadať o ich hodnotenie.
 • Call centrum: telefónne hovory s naším call centrom (infolinka) môžeme nahrávať po predchádzajúcom upozornení.
 • Uplatnenie práv a právnych nárokov: vaše osobné údaje môžeme spracovávať z dôvodu kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších podobne závažných dôvodov.
 • Marketingové aktivity:
 • E-mailový marketing: obchodné oznámenia vám zasielame len so súhlasom, ktorý môžete kedykoľvek odvolať pomocou e-mailu info@wpcplastic.sk.
 • Telemarketing: marketingové hovory vykonávame na základe vášho súhlasu alebo oprávneného záujmu.
 • Push notifikácia: mobilná aplikácia [NÁZOV] zasiela krátke správy do telefónu („push notifikácie“).
 • Marketingové súťaže: víťazi súťaží môžu byť fotografovaní/nakrúcaní na zvýšenie transparentnosti a atraktivity súťaží.
 • Retargeting: využívame techniky retargetingu, ktoré vám zobrazujú reklamy na základe vášho správania na webe.

V niektorých prípadoch môžeme všaše údaje zdieľať s tretími stranami (napr. dopravcom, servisným strediskom, partnerom).

 

Právny podklad spracovania osobných údajov

 • Plnenie a uzavretie zmluvy: na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy či inej zmluvy ohľadom tovaru a služieb potrebujeme spracovať vaše osobné údaje, ako sú fakturačné a doručovacie informácie.
 • Oprávnené záujmy: vaše osobné údaje používame na zobrazovanie relevantného obsahu a na komunikáciu s vami, a to aj formou e-mailov, SMS správ, push notifikácií, a ďalej na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. dôkaz doručenia tovaru, poskytnutie služby, komunikáciu ohľadom vlastností predmetu nákupu/služby a pod.). Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku.
 • Súhlas: na zasielanie obchodných oznámení (e-mail marketing) a telemarketing spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho osobného súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Ako správca môžeme vaše osobné údaje odovzdať tretím stranám:

 • Doručovanie: na doručenie objednaného tovaru vami zvoleným prepravcom je nutné odovzdať mu niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje zahŕňajú meno a priezvisko, doručovaciu adresu, telefónne číslo, čiastku na uhradenie (v prípade dobierky). Dopravca je oprávnený tieto údaje spracovávať len na účely doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať).
 • Obchodné oznámenia: pri hodnotení produktov alebo služieb na Heureka.sk alebo Tovar.sk môžu byť vaše údaje (e-mailová adresa a informácie o zakúpenom tovare/službách) zdieľané s prevádzkovateľom daného portálu: Heureka.sk: Heureka Group a. s., Tovar.sk a Zoznam.sk, a. s.
 • Zrýchlenie a zefektívnenie vybavenia reklamácie: na rýchlejšie a efektívnejšie vybavenie vašej reklamácie môže servisné stredisko potrebovať ďalšie informácie o chybe, jej prejavoch a ďalšie relevantné údaje. Servisnému stredisku sú spravidla odovzdávané nasledujúce osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Zmluvní partneri: na vybavenie objednávky odovzdáme vaše osobné údaje aj niektorému z našich zmluvných partnerov. Ide o osobné údaje: meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo, e-mail, čiastka na uhradenie (v prípade dobierky), prezeraný dopytovaný, vybraný tovar či služby. Zmluvný partner ďalej odovzdá tieto údaje dopravcovi na doručenie tovaru. Zmluvným partnerom môžu byť osobné údaje odovzdané aj na účely marketingových aktivít. Zmluvní partneri môžu odovzdať vaše osobné údaje našej spoločnosti aj na účely marketingových aktivít. Zoznam zmluvných partnerov, ktorým môžu byť odovzdané vaše osobné údaje:
  • WPC – WOODPLASTIC a.s., IČo: 08920354, so sídlom V Celnici 1034/6, 110 00 Praha 1 – Nové Mesto, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. B 25100.

 

Doba spracovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame po nasledujúcu dobu:

 • Zmluvný vzťah: po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami.
 • Súhlas: 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 • Obchodné oznámenie: 5 rokov, alebo do odvolania súhlasu.
 • Povinnosti zo zákona: bez ohľadu na súhlas po dobu stanovenú zákonom (napr. daňové doklady 10 rokov).
 • Používateľský účet: po dobu využívania služieb a 3 roky po zrušení (základné identifikačné údaje a dôvod zrušenia).
 • Telefónne hovory: 1 rok, v prípade oprávneného záujmu dlhšie (napr. podozrenie zo zneužitia).

 

Zabezpečenie osobných údajov

Uplatňujeme nasledujúce technické a organizačné opatrenia zabezpečenia osobných údajov:

 • Šifrovanie všetkej komunikácie medzi vaším zariadením a našimi servermi.
 • Hashovanie prihlasovacích údajov.
 • Ukladanie dát na serveroch v zabezpečených dátových centrách s obmedzeným prístupom.
 • Pravidelné kontroly a aktualizácie bezpečnostných opatrení.
 • Dvojfázové overenie na prihlásenie k používateľskému účtu.
 • Heslá neukladáme v textovej podobe, používame iba špeciálne vygenerované hašovacie kľúče.
 • Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Ak má používateľ menej ako 16 rokov, je nutný súhlas jeho zákonného zástupcu.

 

Práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Odvolanie súhlasu: kedykoľvek môžete odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
 • Oprava a doplnenie: máte možnosť opraviť alebo doplniť vaše osobné údaje, ak sú chybné alebo neúplné.
 • Obmedzenie spracovania: môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Námietka proti spracovaniu: máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov.
 • Prístup k vašim osobným údajom: môžete požiadať o kópiu vašich osobných údajov a informácie o tom, ako s nimi pracujeme.
 • Prenositeľnosť vašich osobných údajov: máte právo na prenesenie vašich osobných údajov k inému správcovi.
 • Vymazanie: môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Sťažnosť: máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne.

 

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom e-mailu info@wpcplastic.sk.

Sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov môžete podať na niektorom z kontaktov uvedených tu: https://dataprotection.gov.sk/sk/kontakt/